Styrkir til einstaklinga

Úthlutunarreglur

Félagsmaður í Eflingu, Verkalýðsfélaginu Hlíf í Hafnarfirði og Verkalýðs- og sjómannafélagi Keflavíkur og nágrennis, sem unnið hefur og greitt félagsgjöld í 6 mánuði af síðustu 24 mánuðum á rétt á fræðslustyrk, sjá hér hvað er styrkhæft

Við ákvörðun upphæðar styrkja er miðað við greidd félagsgjöld síðustu 12 mánaða. Félagsgjald af lágmarkslaunum í 100% starfi gefur fulla styrkupphæð, kr.130.000,- en þó aldrei meira en 90% af reikningi.

Félagsmaður sem hverfur frá vinnu heldur áunnum réttindum sínum til styrks, sjá hér

Foreldrar í fæðingar- eða foreldraorlofi geta nýtt sér áunnin rétt skv. 1. gr. ef þau velja að greiða stéttarfélagsgjöld á meðan á orlofi stendur.

Félagsmenn í atvinnuleit halda áunnum rétti sínum eins og hann var við starfslok ef þeir velja að greiða stéttarfélagsgjöld af atvinnuleysisbótum.

Áunnin réttindi félagsmanna innan Starfsafls og Landsmenntar eða SVS  haldast óbreytt þrátt fyrir flutning á milli sjóða, sjá hér.

 
Upphæðir endurgreiðslu 
 

Hámarksgreiðsla er kr. 130.000,- fyrir almennt nám og lífsleikninámskeið samanlagt.  

Námskeið sem falla undir lífsleikni eru styrkt að hámarki kr. 30.000,- á ári.

Félagsmenn sem ekki hafa nýtt sér rétt sinn síðustu tvö ár eiga rétt á styrk allt að kr. 260,000,-  eða síðustu þrjú ár eiga rétt á allt að kr. 390.000,-  fyrir eitt samfellt nám eða námskeið samkvæmt nánari reglum sjóðsins. Uppsafnaður réttur skerðist ekki hafi félagsmaður fengið styrk undir kr. 30.000 á tíma uppsöfnunar. Sá styrkur kæmi þó til frádráttar. 

Félagsmenn sem ekki hafa íslensku sem móðurmál geta sótt um endurgreiðslu vegna íslenskukennslu eftir að hafa greitt til félagsins í 1 mánuði, sjá hér

Aldrei er greitt meira en 90% af kostnaði við starfstengt nám, almennt nám og lífsleikninám (tómstundanám) samanlagt. 
 
Sameiginlegur styrkur félagsmanns og fyrirtækis
 
Félagsmaður og fyrirtæki geta sótt sameiginlega um styrk vegna starfstengdrar fræðslu, sjá nánar hér
 
Svona sækir þú um:
 

Ef þitt stéttafélag er Efling þá sækir þú um á mínum síðum Eflingar, sjá hér

Ef þitt stéttafélag er Verkalýðsfélagið Hlíf í Hafnarfirði þá sækir þú um á mínum síðum félagsins, sjá hér 

Ef þitt stéttafélag er  Verkalýðs- og sjómannafélag Keflavíkur þá þarftu að fylla út  eyðublað og senda eða koma því og öðrum gögnum sem þurfa að fylgja umsókninni, á skrifstofu félagsinsl, sjá hér

Með útfyllingu umsóknar samþykkir umsækjandi vinnslu persónuupplýsinga um sig af hálfu stéttarfélagsins, þ.e. uppflettingu í félagsskrá stéttarfélagsins, skráningu umsóknarinnar, niðurstöðu hennar og upphæð greiðslunnar og eftir atvikum umfjöllun um umsóknina í fræðslusjóði.

 
Með umsókn skal skila
  1. Frumriti reiknings sem er á nafni félagsmanns þar sem fram kemur nafn og  kennitala og lýsing á námi eða námskeiði.  Reikningur má ekki vera eldri en 12 mánaða
  2. Bankakvittun úr íslenskum banka sem staðfestir greiðslu í íslenskum krónum eða greiðslukvittun frá skóla þar sem það á við.
  3. Vegna umsóknar um styrk fyrir nám eða námskeið sem tekið er erlendis þarf að leggja fram frumrit reiknings á upprunalegu tungumáli og á ensku. Þá verður að vera sundurliðuð kostnaðarskipting, þar sem ekki er greitt fyrir ferðir, gistingu og uppihald.  Brýnt er að allur texti sé skýr og skilmerkilegur. Sé þýðing ekki fyrir hendi fæst ekki greiddur styrkur.

Hjá öllum félögunum er tekið við umsóknum til og með 20. hvers mánaðar og greitt er fyrsta virka dag í mánuði inn á bankareikning viðkomandi.  Hjá Eflingu er greitt út tvisvar í mánuði og því eru umsóknir sem berast á milli 21. og 31. hvers mánaðar greiddar út  þann 10. næsta mánaðar.

 

Misnotkun á fræðslusjóði og viðurlög

Umsækjandi sem reynist hafa gefið rangar eða villandi upplýsingar og eða notar fölsuð gögn við styrkumsókn, missir rétt sinn til styrks í 36 mánuði. Hafi umsækjandi fengið greidda styrkupphæð á grundvelli falsaðra og eða rangra gagna, er heimilt að krefja viðkomandi um endurgreiðslu á heildarupphæð styrks auk dráttarvaxta. Stjórn sjóðsins áskilur sér rétt til að kæra til lögreglu brot af þessu tagi.

 

Ef þú ert ekki viss um hvaða rétt þú átt þá er einfalt að hafa samband við þitt stéttafélag og fá þær upplýsingar.