Hér má sjá hvað er styrkt

Hvað er styrkt:

 • Starfstengd fræðsla sem fram fer fyrir hóp starfsfólks eða einstakling
 • Starfstengd fræðsla sem fram fer á íslenskum vefsíðum 
 • Áhugasviðsgreiningar sem teknar eru undir handleiðslu náms- og starfsráðgjafa
 • Raunfærnimat
 • Skólagjöld í framhaldsskóla, þ.m.t. efniskostnaður sem telst til hluta skólagjalda en undanskilin eru öll gjöld sem teljast valfrjáls, s.s. skóla- og nemendafélagsgjöld.
 • Prófa- og skírteinisgjöld sem órjúfanlegur hluti af námi /námslokum
 • Almennt ökunám, þ.m,t. eru ökutímar 
 • Starfstengd markþjálfun sem nemur að hámarki 12 tímum innan almanaksárs. Með umsókn þurfa að fylgja upplýsingar um markþjálfann en skilyrt er að markþjálfinn hafi lokið námi í markþjálfun frá viðurkenndum skóla.  Þá verður fjöldi tíma að koma fram á reikningi. 
 • Ferðir erlendis í tengslum við starfstengt nám, námskeið eða ráðstefnu, sjá hér

Hvað er ekki styrkt:

 • Fræðsla sem fer fram á erlendum vefsíðum, að undanskildu háskólanámi hjá viðurkenndum háskólum.
 • Ráðgjöf eða handleiðsla 
 • Ríkisborgarapróf
 • Enskumat

 

Skilgreining fræðslu (nám og námskeið) :

Starfsafl styðst við flokkun fræðsluaðila við skilgreiningu á hvaða fræðsla fellur undir almennt starfsnám sbr. eftirfarandi:

Afmarkaður hluti náms sem fylgir fyrirfram ákveðinni áætlun eða skilgreiningu og lýkur yfirleitt með vottun á frammistöðu eða annars konar staðfestingu

 

Hvaða skilyrði þarf fræðsla (nám og námskeið) að uppfylla af hálfu Starfsafls:

1. Hafa skilgreint upphaf, endi og leiðbeinanda sem ætla má að sé til þess bær að standa fyrir kennslu

2. Skýr efnistök og markmið

3. Þarf að vera öðrum  aðgengilegt á sama eða sambærilegu verði

 

Starfsafl áskilur sér rétt til að taka til skoðunar og kalla eftir nánari upplýsingum á aðgengi, efnisinntaki, kostnaði eða hæfi leiðbeinanda.

Að sama skapi áskilur Starfsafl sér rétt til að gera athugasemdir, takmarka og eða hafna styrkveitingu ef vísbendingar til þess eru fyrir hendi.

Að gefnu tilefni áskilur Starfsafl sér rétt til að hafna umsóknum

 

Birt með fyrirvara um villur.