Starfsreglur stjórnar

board-meetingStjórn Starfsafls hefur sett sér starfsreglur og hafa þær tekið gildi.  Starfsreglunum er ætlað að nýtast sem verkfæri stjórnar Starfsafls og framkvæmdastjóra til að mæta þeirri ábyrgð sem á þeim hvílir.  Í starfsreglunum er m.a. tekið á skipun stjórnar og skiptingu starfa, markmið sjóðsins, helstu hlutverk og skyldur stjórnar, ábyrgð stjórnarformanns og form stjórnarfunda, ákvörðunarvald, atkvæðagreiðslur og hæfi stjórnarmanna.
 
Starfsreglurnar byggja á leiðbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja sem Viðskiptaráð vann í samstarfi við Samtök atvinnulífsins og Nasdaq Iceland. Þær leiðbeiningar voru fyrst gefnar út 2004 og endurútgefnar í fimmta sinn vorið 2015.
 
Samhliða útgáfu starfsreglnanna hefur stjórn Starsafls tekið í notkun handbók stjórnar þar sem má finna reglugerð sjóðsins, starfsreglur stjórnar og reglur um úthlutun styrkja til fyrirtækja og einstaklinga.