Hvað er styrkt og hvað ekki, skilgreiningar og skilyrði

Hvað er styrkt:

 • Starfstengd fræðsla sem fram fer fyrir hóp starfsfólks eða einstakling
 • Starfstengd fræðsla  sem fram fer á íslenskum vefsíðum 
 • Túlkaþjónusta á starfstengdu námskeiði fyrir hóp starfsfólks á vinnustað þar sem greitt er fyrir hvorutveggja 
 • Prófa- og skírteinisgjöld sem órjúfanlegur hluti af námi /námslokum
 • Starfstengd markþjálfun sem nemur að hámarki 12 tímum innan almanaksárs.  Með umsókn þurfa að fylgja upplýsingar um markþjálfann en skilyrt er að markþjálfinn hafi lokið námi í markþjálfun frá viðurkenndum skóla.  Þá verður fjöldi tíma að koma fram á reikningi. 
 • Raunfærnimat á móti námskrá 
 • Raunfærnimat á móti viðmiðum atvinnulífsins / fagbréf atvinnulífsins þar sem gjald er samkvæmt verðskrá Fræðslusjóðs og skilyrt er að uppfylli hæfni- og gæðakröfur Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins. Styrkur er ekki greiddur út fyrr en þátttakandi hefur að fullu lokið matinu auk starfsþjálfunnar og fagbréf fylgi með umsókn.  Styrkur er 90% af gjaldi samkvæmt verðskrá Fræðslusjóðs. 
 • Náms-og starfsráðgjöf sem greidd eru fyrir starfsfólk sem stendur utan framhaldsfræðslunnar og framkvæmd er af símenntunarmiðstöð 

Hvað er ekki styrkt:

 • Fræðsla  sem fer fram á erlendum vefsíðum, að undanskildu háskólanámi hjá viðurkenndum háskólum.
 • Ráðgjöf eða handleiðsla 
 • Ríkisborgarapróf
 • Enskumat
 • Túlkaþjónusta fyrir einstaklinga (t.d. í prófum eða á starfstengdum námskeiðum utan vinnustaðar)
 • Akstur
 • Veitingar á námskeiðum
 • Gjald eða kostnaður sem til fellur vegna innleiðingar eða utanumhalds fræðslu
 • Sýnatökur, kannanir og þarfagreiningar

 

Skilgreining fræðslu (náms / námskeiðs)

Starfsafl styðst við flokkun fræðsluaðila við skilgreiningu á hvaða nám/námskeið falla undir almennt starfsnám sbr. eftirfarandi:

Afmarkaður hluti náms sem fylgir fyrirfram ákveðinni áætlun eða skilgreiningu og lýkur yfirleitt með vottun á frammistöðu eða annars konar staðfestingu

 

Hvaða skilyrði þarf  fræðsla (nám / námskeið) námskeið að uppfylla af hálfu Starfsafls:

1. Hafa skilgreint upphaf, endi og leiðbeinanda sem ætla má að sé til þess bær að standa fyrir kennslu

2. Skýr efnistök og markmið

3. Þarf að vera öðrum fyrirtækjum aðgengilegt á sama eða sambærilegu verði

 

Starfsafl áskilur sér rétt til að taka til skoðunar og kalla eftir nánari upplýsingum á efnisinntaki, kostnaði eða hæfi leiðbeinanda. Að sama skapi áskilur Starfsafl sér rétt til að gera athugasemdir eða takmarka styrkveitingu ef verðlagning náms getur ekki talist í samræmi við viðmið markaðarins, ef ætla má að skilgreindur undirbúningstími sé umfram það sem eðlilegt getur talist eða ef vísbendingar eru um að verðlagning ber þróunarkostnað umfram það sem eðlilegt má teljast. Að gefnu tilefni áskilur Starfsafl sér rétt til að hafna umsóknum.

 

Birt með fyrirvara um villur.